Zasady rozliczeń

Proponujemy Państwu następujące
sposoby rozliczeń1) wynagrodzenie ustalone za godzinę pracy lub za prowadzenie konkretnej sprawy,

2) wynagrodzenie ustalone w formie miesięcznego ryczałtu – jest to propozycja skierowana do przedsiębiorców, w przypadku współpracy opartej na stałej umowie o obsługę prawną. Ryczałt obejmuje wynagrodzenie za bieżącą obsługę działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

3) wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego przed sądami ustalane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1804 z dnia 5.11.2015 r. ze zm.).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zawsze wynikiem negocjacji i uzgodnień z Klientem.