Prawo rodzinne

Na nasze Rodziny najczęściej patrzymy z perspektywy uczuć i emocji, przez pryzmat tworzących je osób: małżonków, rodziców, dzieci. Rzadko kiedy sprowadzamy Rodzinę do suchych i beznamiętnych zapisów w przepisach prawa.

Jeśli jednak pojawi się potrzeba, aby sięgnąć do prawnych uregulowań kwestii związanych z małżeństwem, dziećmi, alimentami czy majątkiem małżonków, podstawową sprawą staje się znalezienie kogoś, kto budząc zaufanie, wesprze nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje doradztwo i pomoc prawną oraz reprezentację przed sądami w zakresie:
  • spraw o rozwód,
  • spraw o separację,
  • spraw o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
  • spraw o alimenty,
  • spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków,
  • spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.