Firmy


Klientom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oferujemy pomoc i doradztwo prawne m.in. przy:

 • podejmowaniu decyzji o wyborze formy działalności gospodarczej
 • opracowaniu umów, statutów albo aktów założycielskich spółek oraz innych dokumentów wewnętrznych
 • opracowaniu dokumentów zgłoszeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w przypadku spółek osobowych i kapitałowych albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych

Klientom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy m.in.:

 • pomoc i doradztwo prawne w bieżącej działalności, w tym m.in.:
  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawych
  • opracowywanie umów, porozumień, pism oraz innych aktów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed:
  • polskimi sądami powszechnymi i polubownymi
  • organami egzekucyjnymi
  • organami administracji
  • innymi instytucjami
 • wsparcie i udział w mediacjach, negocjacjach, rokowaniach i zgromadzeniach
 • windykację należności na etapie przesądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • przygotowywanie i udział w zgromadzeniach wspólników
 • zawiązywanie spółek osobowych i kapitałowych
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych, w tym formularzy zgłoszeniowych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Po dalsze szczegóły zapraszamy do zakładek:
prawo gospodarcze
prawo cywilne