Prawo cywilne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje doradztwo i pomoc prawną oraz reprezentację przed sądami i urzędami w zakresie:

  • Prawa rzeczowego, w tym m. in.: nabycia własności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, hipotek
  • Ksiąg wieczystych, w tym m.in.: zakładanie ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych, prostowanie treści ksiąg wieczystych
  • Prawa spadkowego, w tym m. in.: stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowków, rozliczeń pomiędzy spadkobiercami
  • Prawa lokalowego, w tym m. in.: najmu i własność lokali, umów deweloperskich, wypowiedzenia umowy najmu, obowiązków wynajmującego i najemcy, eksmisji
  • Prawa zobowiązań (umów), w tym m. in.: zawierania i rozwiązywania umów zobowiązaniowych, rękojmi i gwarancji, odszkodowań i zadośćuczynienia,
  • Prawa pracy, w tym m.in.: zawierania i wypowiadania umów o pracę, odpowiedzialności materialnej pracowników, umów o zakazie konkurencji