Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki – art. 299 ksh.

Osoby zarządzające spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często nie zdają sobie sprawy, że w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami mogą zostać pociągnięte do osobistej odpowiedzialności (odpowiedzialności własnym majątkiem) za zobowiązania spółki. […]

Czytaj więcej