Kiedy możliwy jest rozwód? Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu.

Przewidziana przepisami prawa instytucja rozwodu pozwala na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Rozwód jest orzekany przez sąd, zawsze po przeprowadzeniu rozprawy Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu sąd musi stwierdzić, że w danej sprawie wystąpiły, tzw. pozytywne przesłanki rozwodu, a jednocześnie brak jest tzw. negatywnych przesłanek rozwodu. […]

Czytaj więcej